Eastman, Charles Alexander, 1858-1939: Die Seele des Indianers / Charles Alexander Eastman (Ohiyesa). [Übertr. von Arno Dohm] . - Leipzig : Insel-Verl. , 1938 (Insel-Bücherei ; 536)

Signatur:IB 536
Standard-Nr.: 

Besitzvermerke in diesem Werk